Squares-Royal-UniqueCreated with Sketch.

Country Modules

Denne unike løsningen lar retailere overholde landsspesifikke forskrifter.

Nesten alle land har egne regler for kassasystemer, momsrapportering og forretningsregler. Extenda Retail leverer sertifiserte landsmoduler i 36 land – og nye blir lagt til hele tiden.

Å oppfylle stadig skiftende og stadig mer komplekse forskrifter er vanskelig, spesielt hvis du har butikker i mange land.

Vi gir deg sikkerhet med denne tjenesten der vi overvåker, analyserer og implementerer alle nødvendige endringer i dine løsninger for kassasystemer og utsjekking til en fast kostnad. Vi tilbyr også overvåking og rapportering for kunder som ikke bruker løsningene våre.

hand with globe illustration country modules fiscalisation
Save earth concept

Nøkkelfunksjoner:

  • Fortløpende overvåking – Kontinuerlig overvåking av relevante land og områder
  • Innebygd effektivitet – Proaktiv rapportering og varsling om endringer
  • Proaktiv utvikling – Produktutvikling som sikrer at endringene er klare i god tid før de må implementeres
  • Produsententdeklarerte kassaregister – Sertifisering i alle omfattede land betyr mindre bekymringer og mindre tid som må brukes på kassekontroll
  • Heldekkende overholdelse av forskrifter – Vi dekker både lokale, nasjonale og regionale regelverk

Kontakt oss

Vil du vite mer?

Snakk med våre eksperter

Arrows-ClassyCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here