Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Warehouse Integrasjon

NYCE.LOGIC WMS er integrert med de fleste av de ledende ERP-, TA/TMS- (Transport Management System) og tollsystemene i Norden. Takket være vår innovative, tekniske plattform og komplette integrasjonsverktøy, kan vi skape en sømløs og jevn flyt både for dine interne prosesser og for dine kunder.

ERP-systemer

Integrasjonsmotoren som er innebygd i NYCE.lOGIC WMS, muliggjør smidig og kostnadseffektiv paring med ERP- og forretningssystemer. Nedenfor er noen få eksempler på integrasjoner vi for øyeblikket har med forskjellige ERP-systemer, men uavhengig av hvilket system virksomheten din bruker, kan vi enkelt legge til rette for integrasjon.

Noen av integrasjonene våre:

TA/TMS

Vi samarbeider med de ledende TA/TMS-leverandørene for fraktbestilling og håndtering av transportetiketter. Våre integrasjoner med de respektive systemene kan tilpasses etter behov og administreres via f.eks. SOAP/API, XML eller fil.

Noen av integrasjonene våre:

Tollstyringssystemer

I tollvesenet har vi for tiden integrasjoner med de største leverandørene av tollstyringssystemer:

  • Sensor Data (LIS)
  • Tyringe (TIS)
  • KGH (Butterfly)
  • Emmasped

Andre applikasjoner

I tillegg til løsningene nevnt over, er NYCE.LOGIC WMS integrert i forskjellige andre typer applikasjoner. For eksempel tilbyr vi integrasjoner med en rekke e-handelsløsninger, BI (QlickView), i tillegg til forskjellige webtjenester, for eksempel innkjøpssystemer.

Få fart på logistikken. Kontakt oss:

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here