Squares-Cool-IconicCreated with Sketch.

Self Checkout

Skapa en problemfri kundupplevelse med Self Checkout.

Alternativ för Self Checkout är populära hos detaljhandelskunderna och Extenda Retail tillhandahåller ett brett utbud av lösningar. Vår Self Checkout utmanar befintliga system genom att erbjuda en maskinvaruoberoende lösning med ett intuitivt och samtidigt anpassningsbart flöde och användargränssnitt.

Self Checkout kompletterar Extenda Retails utbud av utcheckningslösningar med funktioner för självutcheckning och självbetalning. Den baseras på samma Transaction Engine som alla våra andra utcheckningslösningar vilket gör den enkel att införa i butikerna – eftersom affärsregler, data och integrering bibehålls samtidigt som valet av maskinvara lämnas fritt.

Vi ger detaljhandlare heltäckande säkerhetsfunktioner med regelbaserad aktivering av transaktionsgranskning, omskanning och bra förlikningsstöd. Vår Self Checkout-lösning tillhandahåller olika layouter, inklusive en för snabb utcheckning och en med varuvalidering via viktkontroll eller bildidentifiering.

Little girl is at the self checkout of the supermarket with her father.

Nyckelfunktioner:

  • En del av Extenda Retails ekosystem –  Affärsregler, priser och rabatter fungerar precis som i alla andra Extenda Retail-baserade utcheckningskanaler som standard
  • Intuitivt användargränssnitt – Vi har levererat maskinvaruoberoende lösningar för självutcheckning i över 10 år. Användargränssnittet är resultatet av Extenda Retails långa erfarenhet och expertkunskaper inom området. Det ger möjlighet till anpassad design och flöde vilket ger en förenklad, mer intuitiv och varumärkesspecifik användarupplevelse
  • Förbättrad kundupplevelse – Self Checkout gör det enkelt för kunderna att själva hantera betalningen
  • Inbyggd säkerhet och bedrägeriskydd – Vi har stöd för validering med vikt eller bildidentifiering och tillhandahåller ett antal alternativ för att utlösa transaktionsgranskning och omskanning

Kontakta oss

Vår Self Checkout kan hanteras av personal med samma möjligheter som ett vanligt bemannat kassasystem. Lösningen innehåller bland annat funktioner för att låta personalen stoppa ett kvitto och ta upp det i något annat av de utcheckningsalternativ vi erbjuder. Dessutom finns funktioner för fjärrhantering tillgängliga för hjälp, ålderskontroll, övervakning och mycket annat.

Extenda Retails Self Checkout kan också kombineras med vår plattform för Self Scan eller Scan & Go, och tillhandahåller då betalning av självskanningskvitton. Det gör att detaljhandlare och butikspersonal kan använda befintlig utrustning på ett effektivt och flexibelt sätt, eftersom samma område och enheter fungerar för alla former av self-service.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Arrows-ClassyCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here