Arrows-IconicCreated with Sketch.

Centraloffice

En enhetlig integrationspunkt för alla underliggande system.

Extenda Retail Centraloffice är det som styr alla våra POS- och utcheckningslösningar. Det är en enhetlig integrationspunkt för alla underliggande system, som ERP och bokföring, och tillhandahåller funktioner för både huvudkontor och butiker, t.ex. kontanthantering.

Centraloffice styr utcheckningslösningarna hos nästan alla våra kunder. Det möjliggör effektiv integrering, journalföring, skatterelaterade funktioner och är lagringsplats för alla transaktioner. Centraloffice ger även tillgång till alla transaktionsdata för försäljning i realtid, med full spårbarhet.

Centraloffice Centralview ger huvudkontoret tillgång till funktioner bl.a. för att hantera affärskonfigurationen för butikerna – och därmed enkelt administrera och omedelbart införa policyer för hela butikskedjan i försäljningskanalerna.

Centraloffice Storeview tillhandahåller en lättviktig back office-lösning för butikspersonalen som ger dem tillgång till verksamhetsrapporter, hantering av butiksbokföring och andra administrativa butiksprocesser.

Woman and man using Centraloffice checkout software on a computer

Nyckelfunktioner:

  • Centraliserade data – Lösningen ger tillgång till all transaktionsdata för försäljning i realtid, med full spårbarhet
  • Transparent hantering av returer och återbetalningar – Utcheckningssystemet ger dig möjlighet att hantera returer och återbetalningar genom att leta upp den ursprungliga transaktionen i Centraloffice, och ger fullständig transparens samt omräkning av priser och rabatter
  • Funktioner för huvudkontorets administration av kedjan – Förenklar administrationen och gör att det går snabbt att införa ändringar för hela butikskedjan, för ett område eller för en enskild butik
  • Central integrationspunkt – Alla back office-integreringar omfattas av Extenda Retails Centraloffice
  • Butiksbokföring och kontanthantering – Centraloffice förbättrar butikernas bokföringsmöjligheter och har ett brett utbud av alternativ för kontanthantering

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Prata med våra experter

Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here