Squares-Royal-UniqueCreated with Sketch.

Country Modules

Denna unika lösning gör att detaljhandlare kan följa landsspecifika regelverk.

Nästan alla länder har sina egna regler när det gäller kassasystem, momsrapportering och affärsregler. Extenda Retail tillhandahåller certifierade landsmoduler i 36 länder – och nya tillkommer hela tiden.

Att uppfylla ständigt föränderliga och alltmer komplexa regelverk är tidskrävande och komplicerat, särskilt om du har butiker i många länder.

Vi ger dig trygghet med denna tjänst där vi övervakar, analyserar och implementerar alla nödvändiga ändringar i dina POS- och utcheckningslösningar för en fast kostnad. Vi erbjuder även övervakning och rapportering för kunder som inte använder våra lösningar.

hand with globe illustration country modules fiscalisation
Save earth concept

Nyckelfunktioner:

  • Löpande övervakning – Kontinuerlig övervakning av relevanta länder och områden
  • Inbyggd effektivitet – Proaktiv rapportering och notifikationer vid ändringar
  • Proaktiv utveckling – Produktutveckling som ser till att ändringar är redo i god tid innan de måste införas
  • Tillverkardeklarerade kassaregister – Certifiering i alla länder som omfattas innebär mindre bekymmer och mindre tid som måste läggas på kassakontroll
  • Heltäckande regelefterlevnad – Vi täcker både lokala, inhemska och regionala regelverk

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Prata med en expert

Arrows-ClassyCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here