Squares-Blissfull-RoyalCreated with Sketch.

Pick by Voice

 

Boka demo

Pick By Voice är ett verktyg som gör lageruppdrag som flyttar, inventering och i synnerhet plock effektivt, enkelt och ergonomiskt.

Genom ett headset och enkla röstkommandon presenteras lagerarbetaren sitt uppdrag och bekräftar vad som flyttats, inventerats eller plockats – i realtid och med rösten.

Röstapparaten kan programmeras att ställa specifika kontrollfrågor under plockningen, som är relaterade till vissa varor, paket eller kunder. Fel på grund av kvantiteter, färger och lagerräkning hör till det förflutna.

Pick By Voice är ett verktyg med möjlighet att konvertera lagerhanteringsuppgifter som flyttning, lagerräkning och plockning. Det underlättar effektiv, enkel och ergonomisk hantering av ditt lager. Genom ett headset och enkla röstkommandon får lagerpersonalen sin uppgift och bekräftar sedan vad som har flyttats, räknats upp eller plockade – i realtid och med tal.

Fördelar med Pick By Voice:

  • Effektivitet – Röstbaserat plock är tillsammans med automationslösningar i regel det effektivaste verktyget för plock. Beroende på verksamhet skapar utrustningen ofta förbättringar på 20-30%.

  • Kvalitet – Plock bekräftas ofta genom en checksiffra baserad på lagerplatsen eller produktens streckkod, något som minimerar risken för felplock. I tillägg har plockaren inget behov av en skärm eller ett papper, alltså kan fokus ligga på att plocka rätt vara och i rätt mängd.

  • Ergonomi – Genom att använda ett headset frigörs plockarens båda händer; plock, lyft och flyttar kan göras på ett säkrare och skonsammare sätt för kroppen.

Boka demo

Andra branschledande WMS-moduler – skräddarsydda efter era affärsbehov:

Automation

Gå från analogt och manuellt till digitalt och automatiserat. Ta reda på hur digitala lösningar, robotteknik och automatisering kan implementeras i ditt företag och bidra till framgång.

Workforce Planning

En konkurrenskraftig programvara som gör att du kan planera, beräkna och organisera hela arbetskraftscykeln. Hantera personalstyrkan på ett smart sätt och skapa både kort- och långsiktiga affärsvinster.

Integration

Vi har integrationer med de flesta nödvändiga system, vilket möjliggör ett smidigt flöde av interna processer. NYCE.LOGIC-experterna ser till att du får alla integrationer du behöver.

WMS på Kjell & Company

På grund av akut platsbrist inledde Kjell & Company 2011 ett omfattande optimerings-arbete på lagret.

5 år senare har de i samma lokaler genom optimering och effektivisering ökat lagringskapaciteten med närmare 50 %.

 

Kan Pick By Voice hjälpa er?

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here