Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Workforce Planning

Planera, beräkna och organisera din arbetsstyrka

Effektiv lagerstyrning kräver kontinuerlig planering, uppföljning och optimering. Som svar på de här kraven har vi utvecklat modulen Workforce Planning, en lösning som förbättrar hur lager kan styra, beräkna och följa upp sin arbetsstyrka.

Med vår programvara Workforce Planning kan lageransvariga beräkna arbetsbördan för kommande perioder. Dessutom kan man utvärdera faktisk produktivitet och kostnad för varje uppgift.

Därmed kan man inom lagerverksamhet nu utgå från en kombination av funktioner som gör det möjligt att planera hela cykeln för arbetsstyrkan.

Nyckelfunktioner och fördelar:

Avancerade planeringsfunktioner för arbetsstyrka gör att du alltid kan ligga steget före. 

 

 • Full kontroll över lagerplaneringen
 • Snabb utrullning med smidig installation och implementering
 • Kontinuerlig uppföljning i realtid av alla pågående aktiviteter
 • Effektiv styrning av personalen under hela arbetscykeln
 • Driftmässig uppföljning av uppgifter och tillhörande kostnader
 • Funktionalitet för att granska produktiviteten per timme, volym och relaterade kostnader över specifika tidsperioder
 • Historiska granskningar av resultatet, när som helst

Driftområden och tidrapportering

Men nu tar vi det från början. Vi vet hur utmanande det kan vara att samordna personalen och optimera deras arbetsbörda. Med Workforce Planning kan användare välja eller automatiskt tilldelas specifika uppgifter när de loggar in i systemet, till exempel att packa upp, plocka, paketera med mera.

På så vis registreras aktiv tid och tidsåtgång för varje driftområde. Beroende på användarens typ av process kan systemet automatiskt identifiera och växla driftområde samt logga alla aktiviteter som utförs.

Jigsaw puzzle with resources illustrationg workforce planning.

Workforce Planning Form

Planning Form är en funktion som används för att planera vilka resurser som behövs för varje driftområde.

Planning Form innehåller till exempel dessa funktioner:

 • När användare loggar in kan de välja beräkningsmetoder som systemet använder för att uppskatta arbetsbördan under kommande tidsperioder
 • Förutom den beräknade produktiviteten kan Planning Form också visa viktiga insikter om vilka resurser som krävs för varje driftområde
 • Det är möjlighet att ange värden manuellt och simulera situationer virtuellt

Den här funktionen är nyckeln till framgång eftersom den innebär att du hela tiden kan ligga steget före i planeringsprocessen. Planeringen kan förhandsgranskas i systemet, exporteras i olika format och visas som en rapport.

Smiling guy in warehouse doing workforce planning

Uppföljning av arbetsstyrkan

Förutom att planera kommande perioder kan du med Workforce Planning granska resultatet av tidigare perioder.

Programvaran sammanställer olika driftområden och gör det lätt att hålla dem på rätt kurs:

 • Den faktiska arbetsbördan, med beräkning av arbetstiden som krävdes för att slutföra uppgifterna
 • Produktivitet – kan hantera olika uppgifter per arbetstimme och beräknar hur lång tid processerna i genomsnitt kräver för att slutföras
 • Resursutnyttjande och kostnader
 • Ange specifika produktivitetsmål för att jämföra faktiskt och förväntat resultat

Resultatet kan antingen visas direkt i systemet eller exporteras i olika format (till exempel Excel) eller som en rapport.

Vil du vite mer om Workforce Planning?

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
 • Read our Privacy Policy here