Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Warehouse Integration

NYCE.LOGIC WMS finns integrerat med majoriteten av de ledande ERP, TA/TMS och tullsystemen i Norden. Med en modern teknisk plattform och färdiga integrationsverktyg kan vi skapa ett sömlöst flöde för era processer och era kunders köpupplevelse.

ERP-system

Den inbyggda integrationsmotorn i NYCE.LOGIC WMS gör att systemet enkelt och kostnadseffektivt kan integreras med ert affärsystem. Nedan följer ett antal av de integrationer vi har mot olika ERP-system idag, och det finns många fler.

Några av våra integrationer:

TA/TMS

För fraktbokning och hantering av transportetiketter samarbetar vi med de ledande leverantörerna av TA/TMS som finns i Norden. Våra integrationer med deras respektive system kan anpassas efter behov och sköts via t.ex. SOAP/API, XML eller fil.

Några av våra integrationer:

Tullsystem

Inom tull har vi idag integrationer med de större leverantörerna av tullsystem, vi jobbar t.ex. med:

  • Sensor Data (LIS)
  • Tyringe (TIS)
  • KGH (Butterfly)
  • Emmasped

Andra applikationer

Utöver de nämnda lösningarna kan NYCE.LOGIC WMS integreras, och är även integrerat, med flertalet andra typer av applikationer. Ofta handlar det om e-handelslösningar, BI (QlickView) eller olika webtjänster som t.ex. inköpssystem.

Hur fungerar NYCE.LOGIC WMS med era system?

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here