Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Apotek

Programvarulösningar för apotek som ser framåt.

Branschledande programvara för apotek

Med expertkunskaper inom både apotek och detaljhandel har vi ett bra utgångsläge för att hjälpa dig utveckla din apoteksverksamhet.

Våra lösningar för apotek är:

 • Beprövade
  Standardprodukter som utvecklats i nära samarbete med våra apotekskunder, vilket säkerställer att våra lösningar är framtidssäkrade.
 • Pålitliga
  Certifierad av e-hälsomyndigheter och uppfyller krav på skydd av personuppgifter och patientsäkerhet. Uppfyller kraven i GDPR. Registrerat hos Läkemedelsverket som ett Nationellt medicinskt informationssystem i enlighet med EU-direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG.
 • Långsiktiga
  Vi investerar långsiktigt i produktutveckling inom apoteksmarknaden, vilket gör att du kan vara säker på att våra lösningar fortsätter att vara framtidssäkra. 
 • Effektiva
  Utveckling som fokuserar på effektivitet, kvalitet, smart och användbar funktionalitet sänker kostnaderna och förbättrar kundupplevelsen.

Våra apoteksprodukter

Pharma Suite

Pharma Suite Online

Pharma Order Management System

Pharma Suite Dose

Våra apotekslösningar inkluderar:

 • Recepthanterings- och dispenseringsmodul
 • Inbyggd e-verifiering i recepthanteringsprocessen
 • Online-försäljning av receptbelagda läkemedel
 • Proxy-hantering
 • Pharma Advise-verktyget
 • Myndighetsrapportering
 • Inköpsverktyg för generika och parallellimporterade läkemedel samt automatiska ersättningsförslag i receptmodulen
 • Beräkningar för högkostnadsskydd och återbetalning
 • Arkivering och spårbarhet som uppfyller lagstadgade krav

Prata med oss!

Boka möte

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
 • Read our Privacy Policy here