Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Innovativa lösningar för dagligvaruhandeln

Programvara som anpassas för att få dagligvarukedjor att växa.

Tillsammans utvecklar vi branschen

Dagligvaruhandeln är i ständig förändring och under stort tryck att utvecklas för att möta nya förväntningar hos kunderna. Behovet av kortare tid till marknad för att hålla sig konkurrenskraftig blir allt större, och branschen har inte råd med avbrott i programvaran. 

Det är ingen överdrift att säga att utvecklingen av lösningar för dagligvaruhandeln kräver extra skarp kompetens med stor erfarenhet. Den kompetensen har vi. I nästan 40 år har vi skapat programvara för stora dagligvarukedjor, och vi är stolta över att kunna säga att vi är ledande branschexperter med god kännedom om sektorns utmaningar. Tillsammans med ledande dagligvarukedjor utvecklar, finjusterar och förfinar vi hela tiden våra lösningar. Vi förstår de unika och branschspecifika behoven, och vi har själva sett hur små förbättringar i effektiviteten kan skapa avsevärda kostnadsbesparingar och lönsamhetsvinster.

Därför är våra lösningar för dagligvaruhandeln utformade för att vara robusta och pålitliga, samtidigt som de är intuitiva och flexibla.

Lösningar som är anpassade för dagligvaruhandeln och närservicehandeln:

 

Snabbt och smidigt – Lösningar för närservicehandel

Vi är övertygade om att närservicehandel kommer att se en avsevärd tillväxt, och vi står redo att hjälpa branschen att omvandlas och att anamma de nya möjligheterna.

Den här branschen har en lång rad specifika krav. Våra unika lösningar är skräddarsydda för att hantera branschens komplexitet och vi kan erbjuda en serie optimerade applikationer och integrationer för den här sektorn. Allt för att skapa en smidig upplevelse för både personal och kunder.

Bli förstahandsvalet för kunder som är ute på språng

  • Hantera, tillaga och servera relevanta och säsongsanpassade, färska livsmedel
  • Optimera kundens betalningsupplevelse
  • Effektivisera lager- och orderhanteringen från butiksgolvet
  • Upplev smidig drift med våra integrationer för driftmedelslösningar

Några av våra kunder i dagligvaruhandeln:

Några av våra kunder inom närservicehandel

Tillsammans kan vi få din handel att växa

Kontakta oss

Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here