Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Marknadsledande WMS för 3PL

Komplexa uppgifter kan lösas med unika kundflöden utan kostsamma anpassningar.

 

Boka en demo

Tredjepartslogistik eller 3PL är en dynamisk och komplex miljö där lager från flera kunder tas emot och lagras i samt distribueras från samma lokaler. Kraven på 3PL-företagen är högre än någonsin. Covid-19 har på många sätt ändrat förutsättningarna i grunden, i synnerhet inom områden som e-handel. Samtidigt är också konsumenternas krav på leveranser i tid sannolikt högre än någonsin.

Några av utmaningarna när det gäller att uppnå en viss servicenivå är hanteringen av en obeständig arbetsstyrka, fördelningen av ändliga tillgångar och utnyttjandet av utrymme och som en följd säkerställa att tjänster redovisas och faktureras korrekt trots den komplexa miljön med många olika kunder.

Förmågan att vinna nya kunder och öka marginalerna från nya avtal påverkas av faktorer som kortare tid till marknad, förenklad introduktion av nya kunder och att uppgifterna planeras, prioriteras och verkställs på ett effektivt sätt så att driftseffektiviteten förbättras.

Med Extenda Retails Warehouse Management System (WMS) kan du fokusera på din verksamhet och överlåta tekniken åt oss. Vår WMS optimerar 3PL-företags verksamhet från grunden:

  • Säkerställer efterlevnad av serviceavtal
  • Förenklar utnyttjandet av lagerlokaler
  • Gör det möjligt att behålla kunder och samtidigt vinna nya
  • Förbättrar driften av arbetsstyrkan och lagerutrustningen
  • Garanterar korrekta order, servicegrad och cykeltid

Vi vet att framgången för ett WMS är beroende av att det kan implementeras snabbt med standardfunktioner och en öppen arkitektur. Med standardintegration till partner som AutoStore gör vi det enkelt för våra kunder att dra fördel av 20 års branschkunskap.

 

Några av våra 3PL-kunder:

Våra produkter och konsulter kan hjälpa ditt företag att växa

Kontakta oss

Arrows-ClassyCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here